Uitgelicht

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees

is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vleesveehouder, de slachterij, de grossier, de slager, en overige afnemers van rundvee afkomstig van vleesrassen gehouden ten behoeve van de roodvleesproductie.
De schakels in de keten garanderen dat het vlees minimaal geproduceerd, geslacht en verwerkt is volgens de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt op gebied van dierenwelzijn meer van de vleesveehouders verwacht dan bij de meeste bestaande keurmerken voor rundvlees.

Zo zijn castratie en brandmerken absoluut verboden, wordt weidegang in de zoogperiode als vanzelfsprekend geacht en is vee dat wordt gehouden op uitsluitend betonnen roosters uitgesloten.

Alle ketenpartijen staan hiervoor in en hebben dit geborgd middels onafhankelijke controlemechanismen. Daarnaast zetten de deelnemers zich in voor verdere verduurzaming van de keten.

Keten Duurzaam Rundvlees is gebaseerd op 4 transparante uitgangspunten:

Dierenwelzijn;
Duurzaamheid;
Hoge kwaliteit;
Gehouden in Nederland.

De KDR-erkenning toont aan dat het vlees op de deelnemende bedrijven is geproduceerd volgens deze uitgangspunten, welke vertaald zijn in een uitgebreid aantal meetbare criteria.

Nederlandse vleesveebedrijven die aan deze criteria voldoen, kunnen gecertificeerd worden voor Keten Duurzaam Rundvlees.

Een onafhankelijke Controle Instantie verleent de erkenning namens de Stichting KDR en houdt daarmee toezicht op de deelnemende bedrijven middels een jaarlijkse controle.

Ook Nederlandse fokbedrijven kunnen zich laten certificeren voor Keten Duurzaam Rundvlees. Een nauwere samenwerking tussen fokkers en mesters, voor het behoud van de totale Nederlandse vleesveesector is één van de verduurzamingsdoelstellingen van Stichting KDR.

Gecertificeerde vleesveebedrijven voldoen tegelijkertijd aan de controleverplichting volgens de PVV-verordening ‘Registratie en Verantwoording Antibioticagebruik Rundersector’.

Rood Vlees voor een gezonde leefstijl

Rood vlees voor een gezonde leefstijl

https://www.vlees.nl/nieuws/rood-vlees-voor-een-gezonde-leefstijl/

In groente en fruit zitten tot 50% minder vitaminen en mineralen dan vijftig jaar geleden. Een drastische verlaging, veroorzaakt door het feit dat boeren proberen aan de vraag naar goedkoop voedsel te voldoen. Dit was de boodschap van professor cardiovasculaire farmacologie Alice Stanton van de Ierse Royal College of Surgeons aan ministers, boeren en milieuactivisten afgelopen week tijdens de Oxford Farming Conference. Deze daling van de nutritionele waarde van plantaardig voedsel (en vis), kan juist een goede reden zijn om rood vlees (rund, varken, schaap, geit, paard) te blijven eten voor je gezondheid, stelde ze. 

“Voor plantaardig voedsel is het gehalte aan bepaalde vitamines en elektrolieten tot 50 procent lager dan 50 jaar geleden”, vertelt Stanton in The Guardian. “Omdat bij de veredeling van de planten vooral geselecteerd is op volume, uniformiteit, vorm en uiterlijk, zodat het product er in de schappen maar zo goed mogelijk uit ziet. Er is niet geselecteerd op de nutriënten in het product.”

Rood vlees

Wekelijks twee tot vier keer een stukje rood vlees eten is goed voor je gezondheid, aldus Stanton. Het beschermt onder ander tegen hartaanvallen, beroertes en kanker. Voor kleine kinderen (tot 4 jaar) vindt ze rood vlees een onmisbaar onderdeel van hun menu. Maar vanaf wanneer mag je baby een eerste stukje vlees? Lees hier alles over je baby en het eten van vlees.

Hoge voedingswaarde

Goede voeding helpt bij een goede gezondheid. Een maatstaf zijn de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Het komt neer op gevarieerd en gematigd eten (voldoende bewegen), voldoende groente en fruit, maar zeker ook met vlees. Vlees heeft een hoge voedingswaarde, bevat veel nuttige bouwstoffen voor het lichaam past dus gewoon goed in een gezond en gevarieerd eetpatroon.

Wil je meer weten over de voedingswaarde van vlees? Kijk dan hier: https://www.vlees.nl/vlees/bouwstoffen/ en https://www.vlees.nl/vlees/gezondheid/

Geen fokverbod voor luxe vleesveerassen in NL

Om ervoor te zorgen dat vleesvee weer natuurlijk kan afkalven, is in 2014 het project Bewust Natuurlijk Luxe (BNL) opgestart.

Vanaf de opstelling van het plan van aanpak voor het behoud van luxe vleesveerassen in Nederland heeft de Stichting KDR een zetel in de stuurgroep van het project Bewust Natuurlijk Luxe.

Uit een evaluatie door Wageningen UR blijkt dat genetische selectie op specifieke kenmerken tijd kost en dat een periode van 3 jaar te kort is om de beoogde genetische vooruitgang te halen.

De onderzoekers concluderen dat de behaalde genetische vooruitgang het gunstigste is wat in dit stadium verwacht kan worden. Daarnaast is volgens WUR het draagvlak voor meer natuurlijke geboortes onder fokkers van luxe vleesvee duidelijk versterkt.

Wij zijn blij dat we als Stichting KDR ook via deze route een steentje mogen bijdragen aan het onderzoek naar het vergroten van het aantal natuurlijke geboorten door middel van het inbrengen van kennis vanuit de dagelijkse vleesveepraktijk.

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/9/Schouten-verbod-op-dikbil-kan-wettelijk-niet-470964E/

 

COV: ‘Week zonder Vlees vooral marketingactie’

De Week zonder Vlees is geen maatschappelijk initiatief, maar vooral een promotieweek voor plantaardige producten. Dat zegt de COV. De Centrale Organisatie voor de Vleessector vindt dat de discussie over het eten van vlees en de nadelige gevolgen daarvan op het milieu is doorgeslagen.

Er zijn volgens de COV inmiddels veel commerciële partijen uit de plantaardige hoek betrokken bij het initiatief Week zonder Vlees. Het gaat dan om bijvoorbeeld Bonduelle, Celavita, Hak, Iglo, Fruitfunk, Garden Gourmet, Goodbite, Greenery, Heinz, Lassi, Looy Kwekers, Maza, Natures Pride, Next Foods, Oesterzwammen Vereniging, Peulvruchten.nl, Professor Grunschabel, Prolaterre, Protein Ball, Nuts about Nature, Quorn, Royal Zon, Smaakt, Smeding, SoFIne, Vegafit, Vezet, Vivera en Unilever.

Discussie slaat door

‘Zo dient het ‘maatschappelijk & duurzaam’ profileren volgens de organisatie vooral eigen marketingdoelen, waar andere producenten en retailers een week op meeliften.’ De COV ziet en begrijpt de algemene teneur, dat groepen in de samenleving zich zorgen maken over de beschikbaarheid van grondstoffen, het welzijn van landbouwdieren en het milieu. ‘Het afwentelen op de consumptie van vlees van alles rond het milieu slaat echter door.’

‘Er zijn diverse activiteiten met minder primair nut en meer negatieve impact, zoals wereldwijde vliegvakanties, wat kennelijk niet zo makkelijk scoort. De zorg rond duurzaamheid duurt in de vleessector langer dan een week en is het hele jaar door een alledaagse verantwoordelijkheid’, aldus COV-woordvoerder Dé van de Riet.

Sector hele jaar verantwoordelijk

Het Varken van Morgen, het Beter Leven Keurmerken het biologisch segment zijn toonaangevende standaarden. De Nederlandse vleessector is circulair in het verwerken van reststromen en het leveren van bijproducten. Zo werken Nederlandse producenten maatschappelijk verantwoord en met een relatief lage footprint is Nederlands vlees internationaal onderscheidend.’

Zorgelijke situatie

Zorgelijk vindt de COV het, dat partijen de gezondheid van vlees niet goed meer op waarde (willen) schatten. ‘Geen product met zo’n hoge voedingswaarde als vlees: het barst van de bouwstoffen zoals vitaminen, mineralen, goede vetten, ijzer, zink. Feitelijk is het maatschappelijk niet verantwoord om over de voedingsaspecten heen te stappen omwille van een ´maatschappelijk & duurzaam profiel´ en commerciële belangen.’

 

Bron: www.vleesmagazine.nl 

Nederlandse vleesconsumptie stabiel

Nederlandse vleesconsumptie blijft stabiel

Per hoofd van de bevolking wordt jaarlijks gemiddeld bijna 76,6 kilogram (aan karkasgewicht) verbruikt. Feitelijk wordt daarvan de helft (38 kilo) als vlees(product) geconsumeerd. Zo bedient de Nederlandse vleessector dagelijks zo’n 100 miljoen mensen in binnen- en buitenland van vlees -of vleesproducten. De andere helft van het varkens-, runder – of kalverkarkas wordt duurzaam (circulair) verwerkt in zo’n 180 co-producten, zoals snoep, cosmetica, lijm, borstels, papier, medicijnen, leer, porselein, diervoer dan wel benut als brandstof.

De WUR heeft overigens geen informatie over voorraden meegenomen en de onderzoekers hebben de groeimarkt van de (talloze) samengestelde producten met vlees (pizza’s, lasagne, andere kant-en-klaarmaaltijden, soep met balletjes e.a.) nog buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor de eetbare bijproducten zoals de lever en de vetten, zodat de cijfers nog naar boven bijgesteld zouden kunnen worden.

Opdrachtgever Wakker Dier zegt verrast te zijn door de uitkomsten van het WUR onderzoek. Volgens de dierenwelzijnsvereniging zeggen mensen vaak dat ze minder vlees willen eten. En steeds meer mensen noemen zich flexitariër. Ook stijgt de verkoop van vleesvervangers. Toch lijkt dit alles volgens Wakker Dier maar weinig invloed te hebben op het totale vleesverbruik van de Nederlandse consument.
De WUR stelt geen verklaring te hebben voor de tegenstrijdigheid tussen de trend in wat mensen zeggen en wat mensen doen.

Zie hier het WUR rapport

Bron: NOS

Rentevoordeel KDR-leden op Rabo Impactlening

Met uw KDR-lidmaatschap heeft u gekozen voor duurzaam ondernemen. De Rabobank ondersteunt het initiatief van Keten Duurzaam Rundvlees en zet hier graag iets tegenover. Met uw KDR-certificaat bent u namelijk toonaangevend in duurzaam ondernemen. Hiermee komt u in aanmerking voor een speciale regeling voor duurzame bedrijven. U ontvangt een rentevoordeel op de Rabo Impactlening. Deze regeling geldt voor alle leden, van vleesveehouder tot slager!

De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) lanceren een ‘impactlening’ van EUR 250 miljoen voor het MKB in Nederland. Eerdere tranches hadden een omvang van respectievelijk 50, 100 en 200 miljoen euro. Tot nu toe hebben bijna 300 milieubewuste bedrijven in Nederland geprofiteerd van voordelige leenvoorwaarden van door de EIB gesteunde impactleningen bij de Rabobank.

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koplopers zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een van de geselecteerde keurmerken bezitten. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de normale voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro en de hoofdsom van de impactlening is gemaximeerd op 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening berust bij de Rabobank. Meer informatie over de inpactlening vindt u op de website van de Rabobank.

Ruyghveen concept breidt uit met Rundvlees

Ruyghveen heeft besloten haar concept, dat voorheen alleen op varkensvlees was gestoeld, uit te breiden met rundvlees.

Conceptdeelnemer Tomassen Vlees uit Someren: “We zijn op zoek gegaan naar rundveehouders uit de Peel die achter ons verhaal staan. In Wiljan van de Kruijs en Dré Kuppens uit Weert hebben we twee gelijkgestemden gevonden. Ook bij deze veehouders krijgen dieren de rust en ruimte om op te groeien. En omdat ze in de Peel gelegen zijn, kunnen we ook hierbij de transportkilometers beperken. Na een periode van testen en optimaliseren is nu het moment aangebroken dat we vol trots naar buiten kunnen treden met Ruyghveen rundvlees.Voor de Ruyghveen slagers en hun klanten betekent dat dus een groter aanbod in vlees met Peelkarakter.”

Zowel Wiljan van de Kruijs als Dré Kuppens zijn deelnemer aan de Keten Duurzaam Rundvlees. Hun bedrijf voldoet aan de voorwaarden die zijn opgesteld voor deelnemende vleesveehouders. Hierop worden zij gecontroleerd door de onafhankelijke keuringsorganisatie KIWA Verin.

Klanten van KDR slagers lunchen tussen de koeien

Op 11, 17 en 18 april jl. werden 150 klanten van 3 KDR gecertificeerde slagers uit West Friesland in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen op een KDR Vleesveebedrijf. Het werd een enorm succes waar nog lang over nagepraat wordt.

Nieuwe Oogst TV maakte er een mooie reportage over.

Waar komt het vlees vandaan, hoe hebben de dieren geleefd en is er goed voor ze gezorgd? Die vragen krijgen slagers steeds vaker. Bij de vleesveehouder ligt het antwoord.

Drie KDR gecertificeerde keurslagers uit West-Friesland, Jos Smal, Timo Boon en Marc de Meijer, brachten hun klanten hoogstpersoonlijk met bussen naar Edwin en Anita Heijdra uit IJsselstein, die het rundvlees aan deze slagers leveren. ‘Wij willen open en transparant zijn en daarom hebben we de klanten meegenomen hiernaartoe’, vertelt Keurslager Jos Smal.

Op de boerderij kregen de consumenten een lunch die door Koert Krouwel van Hot News!! Mobile BBQ is bereid. Die viel goed in de smaak. ‘Je haalt bij een slager een stuk vlees en dan denk je: het zal wel goed zijn. Nu kunnen we zien hoe het gaat’, zegt Gerard Vredevoort. Vredevoort is amateurkok en ging graag met de slager mee. ‘In de media wordt veel onzin verteld over de boeren, heb ik wel in de gaten. Van alle mensen die ik tot nu toe heb ontmoet, kun je enkel zeggen dat ze liefde voor hun dieren hebben.’

Ook Smal is dolenthousiast. ‘Ik werk nu veertig jaar voor mezelf en heb nog nooit zoveel positieve reacties gehad na een dag. De mensen zien dat het anders gaat dan ze in gedachten hadden.’

 

Royement Slagerij Het Landleven

Met ingang van 1 november 2017 zijn de volgende slagerijen geroyeerd als KDR-gecertificeerd verkooppunt:

  • Slagerij Poelier ’t Landleven/Baselmans, Europalaan 102 in Bladel
  • Slagerij Poelier ’t Landleven/Baselmans, Hilverstraat 44 in Hilvarenbeek

Beide slagerijen waren sinds 2015 aangesloten bij de Keten, maar hielden zich niet aan de deelnemersvoorwaarden.

Het bestuur van de Stichting KDR heeft de eigenaren ruimschoots in de gelegenheid gesteld dit te corrigeren. Hierop is echter niet gereageerd.

Dalende lijn antibioticagebruik in Nederland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept veehouders over de hele wereld op om te stoppen met het toedienen van antibiotica bij gezonde dieren. Onnodig en overmatig antibioticagebruik is een gevaar voor de hele planeet.

In Nederland is het antibioticagebruik in de veesector de laatste jaren fors gedaald. Veehouders mogen hun dieren alleen antibiotica toedienen als er een medische noodzaak is. Volgens hoogleraar microbiologie Jan Kluytmans (UMC Utrecht) lijkt deze noodkreet vooral gericht aan andere landen dan Nederland. “Wij lopen voorop”, zegt hij. “De veehouderij heeft de laatste jaren een ongelofelijke verbeterslag gemaakt op dit vlak.” De beschikbare cijfers ondersteunen zijn woorden. Tussen 2009 en 2016 is de verkoop van het medicijn aan boeren met ruim 60 procent gedaald, hoewel er per sector grote verschillen zijn.

‘Vaak onnodig’

Antibiotica bij dieren is in de meeste gevallen onnodig is. Het ‘wondermiddel’ wordt onder meer gebruikt om dieren te beschermen tegen ziektes. In andere landen wordt het toegediend om dieren sneller te laten groeien. Volgens de WHO gaat in sommige landen 80 procent van alle antibiotica naar de dierensector. De Europese Unie is al langer bezig met strenger toezicht op het gebruik van antibiotica in de dierensector. Sinds 2006 heeft de EU het gebruik van antibiotica voor de groeibevordering bij dieren verboden.

Dodelijk

Overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica bij dieren en mensen draagt bij aan de toenemende dreiging van antibioticaresistentie. Sommige soorten bacteriën die ernstige infecties bij mensen veroorzaken, hebben al resistentie ontwikkeld tegen de meeste of alle beschikbare behandelingen en er zijn maar weinig veelbelovende opties in de onderzoekspijplijn. Deze zogenoemde resistente bacteriën leiden naar schatting jaarlijks tot 700.000 doden wereldwijd, waarvan zo’n 25.000 in Europa. Als er niet wordt ingegrepen, waarschuwen onderzoekers, zou het gezamenlijke dodental op kunnen lopen tot 10 miljoen per jaar. Vandaar de WHO-oproep om het medicijn alleen in medische noodgevallen te geven aan veedieren.

Nederland loopt voorop

De Nederlandse vleesveehouderij gebruikt van alle veesectoren het minste antibiotica, namelijk gemiddeld minder dan 1 DierDagDossering. Ook bij Keten Duurzaam Rundvlees zijn de veehouders zich bewust van de gevolgen van antibioticagebruik en de strenge wet- en regelgeving. Uitsluitend bij ziekte kan antibiotica worden voorgeschreven. Dit gebeurt door goedkeuring van een dierenarts. De voorgeschreven middelen worden per dier geregistreerd in een openbare database. Naleving van de gestelde criteria wordt getoetst door een onafhankelijke controle-instantie.

Lees meer: Hoe scoort de nederlandse veesector in de anti antibioticastrijd.

 

Slagers van Keten Duurzaam Rundvlees maken consumenten bewust van duurzame vleesconsumptie

10 oktober 2017

Vandaag is de Dag van de Duurzaamheid. Tijdens deze landelijke actiedag wordt extra aandacht gevraagd voor een duurzamere samenleving. Reden voor de slagers van Keten Duurzaam Rundvlees om de consument bewust te maken dat vlees eten een stuk duurzamer kan. Dat doen zij door een stickeractie, waarmee aandacht gevraagd wordt duurzaam geproduceerd rundvlees.

De Nederlandse consument geeft steeds meer geld uit aan duurzaam voedsel. Vorig jaar groeide de consumptie van vlees en vleeswaren met 27%. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Wageningen Universiteit vorige week publiceerde. De grootste groei is gerealiseerd in de supermarkt. Ook bij de ambachtelijke slager is in toenemende mate vraag naar duurzaam geproduceerde producten en informatie over dierenwelzijn. De slagers die meedoen aan deze actie zijn lid van de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers en slagers. Zij weten precies waar het vlees vandaan komt. Met het plakken van de stickers maken zij de consument ervan bewust dat de runderen een goed leven hebben gehad.

“Wij willen de consument laten zien dat er in Nederland op grote schaal duurzaam wordt omgegaan met de dieren en het milieu. Dat is waar wij ook voor staan”, zegt Jules Rojer, voorzitter van de stichting. “Zo groeien ‘onze’ koeien op in Nederlandse weides. Er worden strenge eisen gesteld aan huisvesting, voeding en de gezondheid van de dieren. Alle leden zetten zich hier dagelijks voor in.”

De wijze waarop omgegaan wordt met dier en dierenwelzijn is geborgd in alle onderdelen van de keten. Een onafhankelijke controle-instantie houdt hierop toezicht. “We streven naar een zo kort mogelijke keten tussen veehouder en consument. Dat geeft de consument duidelijkheid en vertrouwen. Daarnaast stimuleren we een duurzame bedrijfsvoering van onze veehouders,” zegt Rojer. “Met de stickeractie dragen we graag een steentje bij aan de bewustwording over duurzamere (voedsel)keuzes.”

Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Stichting Urgenda, een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Dit doen zij samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

 

Over Keten Duurzaam Rundvlees

Stichting Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) bestaat sinds 2012 en is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. KDR streeft naar bewustwording over dierenwelzijn, duurzaamheid, kwaliteit en herkomst. Door de nauwe samenwerking van alle leden is KDR in staan om de consument een eerlijk stukje vlees te bieden via de ambachtelijke slager. Dit doet zij met het kwaliteitsmerk Robuust. De keten heeft bijna 100 leden die zich dagelijks inzetten voor verdere verduurzaming van de hele keten.