KDR door Rabo geclassificeerd als duurzaam kenmerk

De Rabobank heeft het KDR kenmerk geselecteerd als een van de duurzaamheidskenmerken die in aanmerking komt voor de regeling ‘Impactlening’.

Ondernemers die bij onze keten zijn aangesloten kunnen daardoor gebruik maken van de voordelen van deze regeling.

De Rabo Impactlening is een zakelijke lening met een rentekorting speciaal voor duurzame bedrijven.

Bij een aantal keurmerken heeft de Rabobank aanvullende voorwaarden gesteld. Voor het KDR kenmerk geldt dat niet.

Dit betekent dat aangesloten ondernemers uit ALLE schakels (veehouder, slachterij, verwerker, grossier tot en met de slager) in aanmerking kunnen komen voor de regeling en bijbehorende rentekorting welke kan oplopen tot 1,2%.

Uitleg Rabo Impactlening

 

Author: KDR

Share This Post On