Keurmerk KDR & ROBUUST stopt

11 jaar geleden, op 12 juli 2012 werd de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees officieel opgericht. In de oprichtingsakte is de oorspronkelijke doelstelling van de Stichting als volgt geformuleerd: Destijds was het Beter Leven keurmerk nog uitsluitend voorbestemd aan Ierse veehouders. Wij waren van mening dat Nederlandse vleesveehouders zich ook zouden moeten kunnen onderscheidenop gebied van dierwelzijn én duurzaamheid en zetten...

Read More