Keurmerk KDR & ROBUUST stopt

11 jaar geleden, op 12 juli 2012 werd de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees officieel opgericht. In de oprichtingsakte is de oorspronkelijke doelstelling van de Stichting als volgt geformuleerd: Destijds was het Beter Leven keurmerk nog uitsluitend voorbestemd aan Ierse veehouders. Wij waren van mening dat Nederlandse vleesveehouders zich ook zouden moeten kunnen onderscheidenop gebied van dierwelzijn én duurzaamheid en zetten...

Read More
Rentevoordeel KDR-leden op Rabo Impactlening
aug01

Rentevoordeel KDR-leden op Rabo Impactlening

Met uw KDR-lidmaatschap heeft u gekozen voor duurzaam ondernemen. De Rabobank ondersteunt het initiatief van Keten Duurzaam Rundvlees en zet hier graag iets tegenover. Met uw KDR-certificaat bent u namelijk toonaangevend in duurzaam ondernemen. Hiermee komt u in aanmerking voor een speciale regeling voor duurzame bedrijven. U ontvangt een rentevoordeel op de Rabo Impactlening. Deze regeling geldt voor alle leden, van vleesveehouder...

Read More
KDR grossier Tomassen zet onderscheidend varkensvlees concept op
jul22

KDR grossier Tomassen zet onderscheidend varkensvlees concept op

Vier varkenshouders zetten vleesconcept Ruygveen op Vier Limburgse varkenshouders, een slachter en slager hebben hun varkensvleesconcept Ruygveen gelanceerd. Limburgs gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA) ontving het eerste mandje met producten. De varkenshouders Eric Baeten, Jan Vissers, Leo van Lier en Mark Tijssen, slachter Dennis Tomassen en slager Funs Rutten overhandigde vorige week een mand met Ruygveen...

Read More