Consument besteedt kwart meer aan duurzaam voedsel

Consumenten besteedden in 2016 voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel, een stijging van 26% ten opzichte een jaar eerder. Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is daarmee gestegen van 8% in 2015 naar 10% in 2016. Aan de keurmerken Biologisch en Beter Leven wordt het meest besteed. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel, uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Consument koopt onderweg 42 procent meer duurzaam voedsel
De duurzame bestedingen in de foodservice zijn in 2016 met 12 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. In de foodservice is met name de omzet van duurzame koffie en thee toegenomen. Het aanbod van duurzame vis en zuivel nam echter af. Alle verkoopkanalen binnen de foodservice lieten vorig jaar een stijging in consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel zien.

Bij verkooppunten ‘onderweg’ (vliegtuig, trein en auto) is in 2016 vergeleken met een jaar daarvoor de grootste procentuele toename zichtbaar (42%). In de speciaalzaken duurzame voeding (winkels die streven naar een zo groot mogelijk aandeel biologisch voedsel in het assortiment) is ook dit jaar sprake van stilstand in de bestedingen.

Verkoop duurzame voeding in supermarkten gestegen met 36%
Duurzame voeding wordt vooral in de supermarkt, in de foodservice (zoals horeca, zorginstellingen en recreatie) en in speciaalzaken voor duurzame voeding gekocht. Bestedingen in supermarkten zijn in 2016 gestegen naar meer dan 2,4 miljard euro. Een toename van 36% ten opzichte van een jaar eerder. De groei zit in dit verkoopkanaal met name in een ruimer aanbod. De verkoop van vlees en vleeswaren met het Beter Leven-keurmerk, en groente en fruit met het Rainforest Alliance-keurmerk is het laatste jaar toegenomen. Van alle bestedingen aan vis in supermarkten gaat 51% naar duurzaam gevangen of gekweekte vis. In totaal wordt in de supermarkt 12% besteed aan producten met een duurzaamheidskeurmerk.

Meeste verkoop duurzame producten keurmerk Beter Leven
Nederland telt zo’n tien keurmerken die duurzaam voedsel aanbieden. De meeste producten werden door het keurmerk BeterLeven (31 procent) verkocht, gevolgd door Biologisch(30 procent) en UTZ Certified (22 procent). Met 39 procent van alle bestedingen aan keurmerken was vooral vlees in de supermarkten het meeste via keurmerken verkochte product.

Het begrip duurzaamheid
Duurzaam voedsel wordt in de Monitor Duurzaam Voedsel gedefinieerd als voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. Het is feitelijk juister om te spreken van duurzamer voedsel, om aan te geven dat het gaat om een verhoudingsgewijs duurzaam product. Verduurzaming van voedsel is een proces van continue verbetering in productieprocessen en -ketens, waarbinnen keurmerken een instrument zijn om bepaalde duurzaamheidscriteria te borgen. De Monitor meet bestedingen aan voedingsmiddelen die door consumenten op één of meer aspecten als duurzaam kunnen worden herkend.

Bron: Wageningen Economic Research

Download: Monitor Duurzaam Voedsel 2016

Author: KDR

Share This Post On