Geen fokverbod voor luxe vleesveerassen in NL

Om ervoor te zorgen dat vleesvee weer natuurlijk kan afkalven, is in 2014 het project Bewust Natuurlijk Luxe (BNL) opgestart.

Vanaf de opstelling van het plan van aanpak voor het behoud van luxe vleesveerassen in Nederland heeft de Stichting KDR een zetel in de stuurgroep van het project Bewust Natuurlijk Luxe.

Uit een evaluatie door Wageningen UR blijkt dat genetische selectie op specifieke kenmerken tijd kost en dat een periode van 3 jaar te kort is om de beoogde genetische vooruitgang te halen.

De onderzoekers concluderen dat de behaalde genetische vooruitgang het gunstigste is wat in dit stadium verwacht kan worden. Daarnaast is volgens WUR het draagvlak voor meer natuurlijke geboortes onder fokkers van luxe vleesvee duidelijk versterkt.

Wij zijn blij dat we als Stichting KDR ook via deze route een steentje mogen bijdragen aan het onderzoek naar het vergroten van het aantal natuurlijke geboorten door middel van het inbrengen van kennis vanuit de dagelijkse vleesveepraktijk.

https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/9/Schouten-verbod-op-dikbil-kan-wettelijk-niet-470964E/

 

Author: KDR

Share This Post On