KDR op Voedingscentrum.nl

Sinds kort kunnen consumenten die op zoek zijn naar informatie over de herkomst van hun rundvlees de citeria van Keten Duurzaam Rundvlees ook vinden op de website van het voedingscentrum:

Keten Duurzaam Rundvlees is een kenmerk waarbij rekening gehouden is met duurzaamheid en dierenwelzijn.

Zo vindt bijvoorbeeld de dierhouderij, de slacht en de verwerking geheel in Nederland plaats, krijgen de runderen vooral lokaal voer, leven ze in ruime stallen en niet op volledige roostervloeren, en worden ze niet gecastreerd of gebrandmerkt.

Het kenmerk is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, groothandels, slagers, en andere afnemers van Nederlands rundvee.

Webite Voedingscentrum.nl

Datum: 7-11-2013

Author: KDR

Share This Post On