ROBUUST uitgelicht in Vlees+

In de rubriek ‘Product Belicht’ in de 4e editie van het vakblad Vlees+ wordt het verhaal van ROBUUST Rundvlees duidelijk uitgelegd.

 

WEB_Q1A1969

Lekker Hollands Rundvlees van een constante, hoge kwaliteit met een kloppend verhaal is het product van de samenwerking binnen de Keten Duurzaam Rundvlees.

Het kenmerk wordt beheerd, bewaakt en onderhouden door het bestuur van de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees. Een onafhankelijk controle instantie ziet namens de Stichting toe op naleving van de voorwaarden.

 

 

 

Door middel van 12 duidelijke pluspunten kan een slager die ROBUUST Rundvlees verkoopt aangeven dat hij zich onderscheidt met Duurzaam Nederlands Rundvlees.

 1. Hoge en constante kwaliteit rundvlees.
 2. In Nederland gehouden vleesrassen.
 3. Nederlandse vleesveehouders.
 4. Samenwerking in een korte keten.Logo Robuust
 5. Weidegang voor koe en kalf.
 6. Geen castratie of brandmerken.
 7. Ruim daglicht, lucht en ruimte in de stal.
 8. Antibioticagebruik uitsluitend bij ziekte.
 9. Voer uit de regio en Nederlands krachtvoer.
 10. Meer weidevogels door een kringloop van stromest.
 11. Onafhankelijke controle & borging van alle voorwaarden.
 12. Een Stichting ziet toe op naleving & verduurzaming.

Vlees Plus verscheen op 5 augustus 2016 en wordt ondersteund met een nieuwsbrief en via www.vleesplus.nl

Author: KDR

Share This Post On