Slagers van Keten Duurzaam Rundvlees maken consumenten bewust van duurzame vleesconsumptie

10 oktober 2017

Vandaag is de Dag van de Duurzaamheid. Tijdens deze landelijke actiedag wordt extra aandacht gevraagd voor een duurzamere samenleving. Reden voor de slagers van Keten Duurzaam Rundvlees om de consument bewust te maken dat vlees eten een stuk duurzamer kan. Dat doen zij door een stickeractie, waarmee aandacht gevraagd wordt duurzaam geproduceerd rundvlees.

De Nederlandse consument geeft steeds meer geld uit aan duurzaam voedsel. Vorig jaar groeide de consumptie van vlees en vleeswaren met 27%. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Wageningen Universiteit vorige week publiceerde. De grootste groei is gerealiseerd in de supermarkt. Ook bij de ambachtelijke slager is in toenemende mate vraag naar duurzaam geproduceerde producten en informatie over dierenwelzijn. De slagers die meedoen aan deze actie zijn lid van de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers en slagers. Zij weten precies waar het vlees vandaan komt. Met het plakken van de stickers maken zij de consument ervan bewust dat de runderen een goed leven hebben gehad.

“Wij willen de consument laten zien dat er in Nederland op grote schaal duurzaam wordt omgegaan met de dieren en het milieu. Dat is waar wij ook voor staan”, zegt Jules Rojer, voorzitter van de stichting. “Zo groeien ‘onze’ koeien op in Nederlandse weides. Er worden strenge eisen gesteld aan huisvesting, voeding en de gezondheid van de dieren. Alle leden zetten zich hier dagelijks voor in.”

De wijze waarop omgegaan wordt met dier en dierenwelzijn is geborgd in alle onderdelen van de keten. Een onafhankelijke controle-instantie houdt hierop toezicht. “We streven naar een zo kort mogelijke keten tussen veehouder en consument. Dat geeft de consument duidelijkheid en vertrouwen. Daarnaast stimuleren we een duurzame bedrijfsvoering van onze veehouders,” zegt Rojer. “Met de stickeractie dragen we graag een steentje bij aan de bewustwording over duurzamere (voedsel)keuzes.”

Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Stichting Urgenda, een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Dit doen zij samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

 

Over Keten Duurzaam Rundvlees

Stichting Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) bestaat sinds 2012 en is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. KDR streeft naar bewustwording over dierenwelzijn, duurzaamheid, kwaliteit en herkomst. Door de nauwe samenwerking van alle leden is KDR in staan om de consument een eerlijk stukje vlees te bieden via de ambachtelijke slager. Dit doet zij met het kwaliteitsmerk Robuust. De keten heeft bijna 100 leden die zich dagelijks inzetten voor verdere verduurzaming van de hele keten.

 

Author: KDR

Share This Post On