Voorrang bij toekenning pachtgronden met duurzaamheidscertificaat

De provincie Noord-Holland bezit een groot aantal agrarische percelen. Deze zijn bestemd voor provinciale doelen. In afwachting van de realisatie van deze doelen wordt deze grond tijdelijk verpacht. Leden van Keten Duurzaam Rundvlees krijgen voorrang bij het toekennen van de pachtgronden.

De landbouwsector wordt in de provincie Noord-Holland als zeer belangrijk gezien. Een innovatieve sector, waarbij duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. De provincie geeft daarom bij de selectie de voorkeur aan pachters met een duurzaamheidcertificaat, waaronder dus het Keten Duurzaam Rundvlees certificaat. Inmiddels is de inschrijftermijn verstreken. “Eén van onze leden heeft inmiddels een verzoek ingediend en hierbij het KDR-Certificaat overlegd. Dat laat wederom de toegevoegde waarde van de keten zien,” aldus het bestuur. “Momenteel onderzoeken wij of andere provincies dit duurzame voorbeeld van de provincie Noord-Holland volgen.”

Meer weten? Kijk op de site van de provincie Noord-Holland

Author: KDR

Share This Post On